Sorggrupper i folkekirken
Rapport: Når sorgen bæres sammen

Rapporten Når sorgen bæres sammen

Rapporten 'Når sorgen bæres sammen. En undersøgelse af folkekirkens sorggruppepraksis' kortlægger og beskriver folkekirkens sorggrupper.

Projektet Sorggrupper i folkekirken har til formål at kvalificere og udbygge støtten til efterladte. Denne rapport er et væsentligt skridt til at kunne gøre dette.

Rapporten indeholder resultaterne af de tre undersøgelser, som vi gennemførte i 2013 som led i Sorggrupper i folkekirkens arbejde med at støtte og kvalitetssikre nuværende og kommende sorggrupper i folkekirken. Undersøgelserne består af to spørgeskemaundersøgelser og en interviewundersøgelse.

Endvidere præsenteres ti helt centrale anbefalinger for oprettelse og drift af sorggrupper, og endelig opstilles en række perspektiver for det videre arbejde og for kirkens møde med efterladte i det hele taget.

Rapporten kan downloades her