Sorggrupper i folkekirken
Til sorggruppeledere

Til sorggruppeledere

Oprettelse af en sorggruppe lykkes bedst, hvis man som sorggruppeleder forinden har gjort sig tanker om forløbet og om hvordan gruppen kan blive en god oplevelse for deltagerne.

Dette afsnit indeholder information om ledelse af sorggrupper, og det kan forhåbentlig støtte sorggruppelederen i at oprette en sorggruppe.

For sorggruppelederen, der allerede er godt i gang med en gruppe, kan afsnittet bruges til at hente inspiration til det videre arbejde.

Hvilke tanker gør du dig om sorg og sorggrupper?

Har du erfaring med at deltage i en sorggruppe som leder, er du velkommen til at dele dine oplevelser på Sorggrupper i folkekirkens officielle Facebook-side

I den lukkede Facebook-gruppe Sorggruppeledere i folkekirken kan du som gruppeleder udveksle erfaringer og oplevelser med andre gruppeledere. For at få adgang, skal du blot godkendes af gruppens administrator.


Topfoto: Sille Arendt