Til sorggruppeledere
En god gruppe kræver planlægning

En god gruppe kræver planlægning

Grundlaget for en god sorggruppe er planlægning. Hvordan fungerer gruppen og samspillet mellem deltagerne og sorggruppelederen? Hvad får deltagerne ud af det? Stiller man som leder de rigtige spørgsmål?

Det er ikke muligt at kontrollere, hvad der sker, når man sætter fremmede mennesker sammen. Og det er heller ikke formålet. Men en grundig planlægning kan klæde sorggruppelederen godt på til at håndtere de udfordringer og problemstillinger, der kan opstå undervejs.

Det handler ikke om at undgå fejl, men om at skabe gode og trygge rammer for gruppens deltagere. Sorggrupper i folkekirken har disse bud på skridt i den rigtige retning.


Topfoto: Sille Arendt


Sagt om gruppelederen

"Som sorggruppeleder skal man være fordomsfri […], og så skal man styre mødet, så det ikke ender i sniksnak om uvæsentlige ting, fordi det, der er vigtigt, det er taletiden. […] Og ja, altså en direkte tilgang til tingene."

- Gustav, 38, deltager i sorggruppe