Til sorggruppeledere
Forslag til sorggruppeforløb

Forslag til sorggruppeforløb

Sorggrupper kan forløbe på forskellige måder, men flere elementer i forløbene er ofte ens. 

Her er to forslag til, hvordan et sorggruppeforløb kan tage sig ud: et forløb, som i nogen grad er baseret på sorgteori samt et bud på et forløb, som nogle af de svenske præster praktiserer.

Nye såvel som eksisterende sorggruppeledere kan hente inspiration i begge beskrivelser ud fra egen vurdering af, hvad der passer bedst ind i den givne situation.


Topfoto: Sille Arendt