Til sorggruppeledere
Supervision af sorggruppeledelse

Supervision af sorggruppeledelse

Det gode makkerskab mellem gruppelederne skulle gerne føre til værdifuld feedback af, hvordan sorggruppearbejdet forløber. Dog anbefales det, at man jævnligt henter inspiration og gode råd udefra.

Det kan ske i form af en supervisor, en person med særligt kendskab til feltet, som, mod betaling, stiller sig til rådighed som refleksionspartner. Supervision er et væsentligt frirum for en gruppeleder, hvor man kan udvikle nye ideer, få inspiration og gode råd, ligesom man kan identificere egne styrker og svagheder i arbejdet.

Det særlige ved supervision i forhold til kollegiale refleksioner er, at supervisor har et særligt kendskab til feltet og derigennem efter behov kan indtage en ekspertrolle i form af vejledning. Denne merviden hos supervisor kan være særlig værdifuld i en begyndelsesfase, hvor man kan have behov for konkret vejledning, tips og ideer.

Nye vinkler og ny inspiration
Derudover er en supervisor ikke en del af det konkrete arbejde i sorggruppen. Det betyder, at supervisor lettere kan anlægge alternative perspektiver på arbejdet, se nye vinkler, åbne for nye forståelsesmåder osv. Etablering af formel supervision er desværre ikke særligt udbredt i kirkeligt regi – selvom det så småt er ved at blive introduceret som tilbud til præster i en række stifter. Sammenligner man med en nærtbeslægtet faggruppe som psykologerne, er udbredelsen af formel supervision inden for folkekirken meget lidt udviklet.

Supervision sammen med andre kirker
Blandt psykologer er supervision bredt anerkendt både som nødvendig forudsætning for kvalitetssikring af den faglige ydelse og som optimering af den enkelte psykologs arbejdsglæde og trivsel. Supervision er også en central del af psykologers formelle efteruddannelse og autorisation. Da etablering af sorggrupper i udgangspunktet er omkostningsfrit for menighedsrådet, er det vores overbevisning, at udgiften til formel supervision er en særdeles god og overkommelig investering for menighedsrådet.

Man kan evt. lave en supervisionsgruppe med personer fra andre kirker, som også arbejder med sorggrupper. Det er billigere, men ikke mindst giver gruppesupervision også mulighed for at lære af andre gruppelederes konkrete erfaringer. Vi vil anbefale jævnlig supervision, ideelt set en gang om måneden.

Bearbejdet uddrag fra bogen 'Sorggrupper i kirken'.


Foto: Sille Arendt


Forum for sorggruppeledere

I den lukkede Facebook-gruppe Sorggruppeledere i folkekirken kan du som gruppeleder udveksle erfaringer og oplevelser med andre gruppeledere. For at få adgang, skal du blot godkendes af gruppens administrator.

Sagt om at komme i gang

"Begynd bare. Der er brug for det. Læs om sorg og opgiv tanken om, at folk nødvendigvis skal få det bedre i løbet af kort tid. Men sorgen bliver anderledes. Respektér, at nogen ikke har brug for en sorggruppe. Respektér, at sorgen har mange ansigter."

- Sorggruppeleder